კალკულატორი

 


 

სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

დეპოზიტების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

 

სესხის თანაბარი დაფარვის შემთხვევაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2021 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service