მომხმარებელთა უფლებები > საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს რეფინანსირების განაკვეთის შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს რეფინანსირების განაკვეთის შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნების დაცვასთან დაკავშირებით - 28.07.2017

სესხის/კრედიტის ლარში კონვერსიისას რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილობითი მითითება - 17.01.2017

რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 22.12.2016
რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 10.12.2015

რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 25.12.2014
  რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 27.12.2013
რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 22.02.2013
რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 27.02.2012

რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 23.12.2011

რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს 23.09.2011
რეფინანსირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითება კომერციულ ბანკებს

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service