კვლევები და გამოცემები


   

დაზოგვის კულტურის კვლევა საქართველოში (ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე) 

დაზოგვის კულტურის კვლევა საქართველოში – გრაფიკები (ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე) 

დაზოგვის კულტურის კვლევა საქართველოში – დამატებითი გრაფიკები (ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2021 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service