ENGLISH
 
სხვა დოკუმენტები


პრესრელიზები

 

პრეზენტაციები და წარმოთქმული სიტყვები

            (მდგრადი დაფინანსების სამუშაო შეხვედრა, 26.09.2018)

 

 
 
Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service