ENGLISH
 
  2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001  

2018.10.04
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დარღვევების გამო ვალუტის გადამცვლელ 17 პუნქტს რეგისტრაცია გაუუქმა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დარღვევების გამო ვალუტის გადამცვლელ 17 პუნქტს რეგისტრაცია გაუუქმა. თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის ...

 
 
Copyright © 2018 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service