სიახლე > ახალი ამბები
  2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

25.12.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ნოემბერის მდგომარეობით....
06.12.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 10.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით...
05.12.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით....
01.11.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის სექტემბრის მდგომარეობით....
31.10.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 09.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის სექტემბრის მდგომარეობით...
02.10.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. ...
01.10.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 08.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის აგვისტოს მდგომარეობით...
01.10.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ივლისის მდგომარეობით. დაწვრილებით იხილეთ ...

«123»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service