სიახლე > ახალი ამბები
  2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

20.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 09.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
16.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის ივლისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
16.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 08.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. დაწვრილებით...
15.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 06.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის ივნისის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
14.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის აპრილის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
14.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის მაისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
01.05.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის თებერვლის მდგომარეობით. დაწვრილებით იხილეთ ...
01.05.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის მარტის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...

«12»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service