სიახლე > ახალი ამბები
  2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

19.12.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის ნოემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
22.11.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
28.10.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
16.09.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. დაწვრილებით...
13.08.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის ივლისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
16.07.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის ივნისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
11.06.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის მაისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
14.05.2013
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2013 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2013 წლის აპრილის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...

«12»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service