სიახლე > ახალი ამბები

14.01.2016   ბეჭდვა
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2015 პერიოდის სტატისტიკა

გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2015 წლის ნოემბრის მდგომარეობით.

დაწვრილებით იხილეთ პრეტენზიების 06.2011 - 11.2015 პერიოდის სტატისტიკა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service