სიახლე > ახალი ამბები
  2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

24.01.2018
პრეტენზიების 06.2011 – 11.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის ნოემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
24.01.2018
პრეტენზიების 06.2011 – 12.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის დეკემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
20.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 09.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
16.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის ივლისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
16.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 08.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. დაწვრილებით...
15.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 06.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის ივნისის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
14.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის აპრილის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
14.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის მაისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...

«3456789101112»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service