სიახლე > ახალი ამბები
  2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

13.12.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
25.11.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
22.11.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის ივლისის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
22.11.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. დაწვრილებით...
18.08.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის მაისის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
18.08.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 06.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის ივნისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
16.08.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის აპრილის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
05.08.2016
ფინანსური განათლების კვლევის შედეგები მოსახლეობის ფინანსური ცოდნის საშუალო დონესა და ფინანსური განათლების ამაღლების აუცილებლობაზე მიუთითებს
ფინანსური განათლების კვლევის შედეგები მოსახლეობის ფინანსური ცოდნის საშუალო დონესა და ფინანსური განათლების ამაღლების აუცილებლობაზე...

«3456789101112»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service