სიახლე > ახალი ამბები
  2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

15.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 – 06.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის ივნისის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
14.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 04.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის აპრილის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
14.11.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 05.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის მაისის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
01.05.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 02.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის თებერვლის მდგომარეობით. დაწვრილებით იხილეთ ...
01.05.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 03.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის მარტის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
28.04.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...
28.04.2017
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2017 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2017 წლის იანვრის მდგომარეობით. დაწვრილებით ...
15.12.2016
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2016 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2016 წლის ნოემბრის მდგომარეობით. დაწვრილებით...

«234567891011»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service