სიახლე > ახალი ამბები
  2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

07.12.2018
პრეტენზიების 01.2018 – 10.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით...
22.11.2018
პრეტენზიების 06.2011 - 09.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. ...
18.10.2018
პრეტენზიების 06.2011 - 08.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის აგვისტოს მდგომარეობით...
02.10.2018
პრეტენზიების 01.2018 – 08.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის აგვისტოს მდგომარეობით...
20.09.2018
პრეტენზიების 06.2011 - 07.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით...
07.09.2018
პრეტენზიების 01.2018 – 07.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით...
08.08.2018
პრეტენზიების 01.2018 - 06.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით...
03.08.2018
პრეტენზიების 06.2011 – 06.2018 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით...

«12345678910»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service