სიახლე > ახალი ამბები
  2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011  

10.03.2020
პრეტენზიების 01.2018 - 01.2020 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით...
04.03.2020
პრეტენზიების 06.2011 - 01.2020 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2020 წლის იანვრის მდგომარეობით...
28.01.2020
პრეტენზიების 06.2011 - 12.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით....
27.01.2020
პრეტენზიების 01.2018 - 12.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით...
06.01.2020
პრეტენზიების 01.2018 - 11.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ნოემბრის მდგომარეობით...
25.12.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 11.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ნოემბერის მდგომარეობით....
06.12.2019
პრეტენზიების 01.2018 - 10.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით...
05.12.2019
პრეტენზიების 06.2011 - 10.2019 პერიოდის სტატისტიკა
გთავაზობთ კომერციულ ბანკებში დაფიქსირებული პრეტენზიების შესახებ მონაცემებს 2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით....

«12345678910»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service