სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულატორი
თარიღი სესხის მიღება თანხის გადახდა
  

ამ კალკულატორით შეგიძლიათ გამოთვალოთ სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (ესგ). ამისათვის, შესაბამის უჯრებში უნდა შეიყვანოთ შემდეგი მონაცემები:

თარიღი - სესხის მიღებისა და გადახდის თარიღები
სესხის მიღება - მიღებული თანხის მოცულობა
გადახდილი თანხა - თანხა, რომელსაც ფარავთ გრაფიკის მიხედვით. ამ უჯრაში უნდა ჩაწეროთ ასევე თქვენს მიერ გადახდილი ფინანსური ხარჯები.

შესაბამის უჯრებში უნდა შეიყვანოთ ყველა მიღებული და გადახდილი თანხა, მათ შორის საკომისიოები, ჯარიმები, დაზღვევა და სხვა.
სურვილისამებრ, შეგიძლიათ დაამატოთ სტრიქონები.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service