ცხადდება კონკურსი სტატიებისა და ნაშრომების მიღებაზე

საქართველოს ეროვნული ბანკი აცხადებს სტატიების და ნაშრომების მიღებას ჟურნალში „ეკონომიკა და საბანკო საქმე“ გამოსაქვეყნებლად 2013 წლის მესამე კვარტალში. სტატიების გამოგზავნა შესაძლებელია 2013 წლის 15 სექტემბრამდე. მიიღება როგორც სამეცნიერო-პოპულარული, ასევე აკადემიური ხასიათის სტატიები.

გამოგზავნილი სტატიები უნდა მოიცავდეს შემდეგ მიმართულებებს: 

✔ მაკროეკონომიკა

✔ საერთაშორისო ეკონომიკა

✔ მონეტარული პოლიტიკა

✔ განვითარების ეკონომიკა

✔ ფინანსები და ფინანსური ეკონომიკა

✔ ინსტიტუციური ეკონომიკა

✔ ბანკები და საბანკო საქმე


ამასთან, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შემდეგი ვიწრო თემატიკის ნაშრომებს:

✔ ურბანიზაცია და მისი ეკონომიკური ასპექტები

✔ ინდუსტრიული პოლიტიკა

✔ სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა

✔ ჯანმრთელობის დაზღვევა

✔ HR-პოლიტიკა საბანკო სექტორში


ჟურნალი მოუწოდებს ეკონომიკური მეცნიერებების დოქტორანტებს და გამორჩეულ მაგისტრანტებს გამოაქვეყნონ საკუთარი სტატიები და სადისერტაციო/სადიპლომო თეზისები. გამოგზავნილი სტატიები უნდა აკმაყოფილებდეს სტრუქტურირებისა და წყაროების/ბიბლიოგრაფიის მითითების თანდართულ წესებს. სტატიები, რომლებიც არ დააკმაყოფილებს ამ წესებს, განხილული არ იქნება!


გთხოვთ, გამოაგზავნოთ სტატიები შემდეგ მისამართზე: bankjournal@nbg.ge  

დამატებით კთხვებისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 2-406-500

კომენტარები
კომენტარის დასამატებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ან დარეგისტრირდით