სესხის თანაბარი დაფარვის შემთხვევაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულატორი
სესხის თანხა
გადახდების პერიოდულობა
გადახდების რაოდენობა
პერიოდულად გადასახდელი თანხა
სესხის გაცემის თარიღი

ამ კალკულატორით შეგიძლიათ გამოთვალოთ სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (ესგ), თუ ცნობილია გადახდების რაოდენობა და პერიოდულად გადასახდელი თანხის მოცულობა, რომელიც თანაბარია. ამისათვის, შესაბამის უჯრებში უნდა შეიყვანოთ შემდეგი მონაცემები:

სესხის აღება - აღებული თანხის მოცულობა
გადახდის პერიოდულობა - რა სიხშირით იხდით შენატანებს.
გადახდების რაოდენობა - შენატანების რაოდენობა
პეროიდულად გადასახდელი თანხა - შენატანების მოცულობა

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service