დეპოზიტების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულატორი
თარიღი თანხის შეტანა თანხის გამოტანა
  

ამ კალკულატორით შეგიძლიათ გამოთვალოთ დეპოზიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (ესგ). ამისათვის, შესაბამის უჯრებში უნდა შეიყვანოთ შემდეგი მონაცემები:

თარიღი - ანაბრის განთავსების და გატანის თარიღები
თანხის შეტანა - განთავსებული თანხის მოცულობა. ამ უჯრაში უნდა ჩაწეროთ ასევე თქვენს მიერ გადახდილი ფინანსური ხარჯები.
თანხის გამოტანა - გამოტანილი თანხის მოცულობა.

სურვილისამებრ, შეგიძლიათ დაამატოთ სტრიქონები.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service